Czyń dobrze i mów o tym.

Ośrodek prasowy Weltholz upowszechnia usługi Weltholz i klientów. Nowości związane z przedsiębiorstwem, informacje o innowacjach produktowych oraz ekskluzywne strategie marketingowe Weltholz są rozpowszechniane w mediach drukowanych i internetowych oraz w sieciach społecznych.

Praca ośrodka prasowego Weltholz obejmuje:

  • Informacje prasowe w regionalnych czasopismach i ponadregionalnych organach mających za grupę docelową handel drewnem i rzemiosło drewniane.
  • Bieżącą aktualizację wizerunku internetowego Weltholz.
  • Informacje i filmy video na portalach społecznościowych facebook, XING i Google+ 
  • publiczna opieka imprez Weltholz, seminariów i uczestnictwa w targach