Przejmujemy odpowiedzialność.

Corporate Social Responsibility CSR: Dbamy o człowieka i ostrożnie korzystamy z surowców.

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa za spółkę i środowisko (Corporate Social Responsibility CSR) są głęboko zakotwiczone w filozofii przedsiębiorstwa Weltholz. Jako jedno z czołowych i dających przykład innym przedsiębiorstwo w branży drzewnej swoją odpowiedzialność traktujemy jako całościowe wyzwanie we wszystkich elementach działalności. Podczas codziennej pracy stosujemy się do aktualnych koncepcji w zakresie społecznej sprawiedliwości i nieszkodliwości dla środowiska.
Weltholz działa odpowiedzialnie w stosunku do spółki poprzez tworzenie wartości, która obecnie jak i w przyszłości będzie współgrać z człowiekiem i środowiskiem. Gdyż jedynie długofalowa sytuacja, w której wzajemnie zysk ponoszą nasi pracownicy, klienci i dostawcy tworzy i utrzymuje społeczną sprawiedliwości oraz dobrze opłacane miejsca pracy, oferuje programy rozwoju kariery dla początkujących pracowników i doświadczonych specjalistów oraz umożliwia spełnienie standardów środowiskowych wykraczających poza przepisy ustawy. Zgodnie z tą dewizą Weltholz zobowiązuje się respektować uzasadnione interesy i oczekiwania osób trzecich jak i odpowiednio i sensownie wykorzystywać zasoby naturalne.