Weltholz. Zawsze na czasie.

 

 

Nowe kryteria w handlu sklejką: podpisano umowy IQS

Nowe kryteria w handlu sklejką

Po intensywnych naradach, Weltholz, wraz z pięcioma innymi firmami założycielskimi oraz członkowskimi, podpisał umowę założycielską Inicjatywy Sklejka Wysokiej Jakości IQS. Już przed zawarciem porozumienia, we wrześniu 2015, Weltholz jako pierwszy dystrybutor dostosował wszystkie swoje opisy produktów do standardów IQS.

Celem IQS jest uczciwa konkurencja oraz równocześnie promocja używania sklejki. W związku z tym, 6 przedsiębiorstw członkowskich od teraz zobowiązuje się do stosownego deklarowania jakości pokryć fornirowych i pozostałych danych dotyczących sklejki oraz oznaczania ich według wytycznych IQS. To jasne określenie właściwości sklejki ma na celu osiągnięcie pełnej przejrzystości produktu.

IQS nakłada obowiązek już na producentów – istotne właściwości produktu związane z kategoryzacją jakości pokryć fornirowych, rodzaj kleju itp. powinny być oznaczane już na tym etapie.  Dane udostępnione przez producenta będą w miarę możliwości przejmowane i ewentualnie zostaną uzupełnione bądź skorygowane. W ten sposób klient będzie miał możliwość dobrania właściwej sklejki dla każdego zastosowania.

Logo IQS potwierdza członkostwo i przyjęcie norm IQS. Inicjatywa planuje wydanie biuletynu informacyjnego na temat sklejki skierowanego głównie do jej przetwórców. Inicjatywa jest dobrowolnym związkiem firm i jest otwarta dla innych hurtowników oraz importerów sklejki. Obsługą organizacyjną zajmie się Zrzeszenie Niemieckiego Handlu Drewnem (towarzystwo zarejestrowane) z siedzibą w Berlinie.

Informacja Weltholz: dostosowanie wszystkich opisów produktów do standardu IQS (pobierz PDF)

Aktualnosci