Weltholz. Zawsze na czasie.

 

 

Weltholz dazy do tego, aby handlowac jedynie drewnem i produktami drzewnymi ze znanych zródel.

Weltholz oznacza drewno legalnego pochodzenia

Obowiązek dochowania staranności zgodnie z niemiecką ustawą o bezpieczeństwie w handlu drewnem (HolzSiG) jest dla Weltholz podstawą działania i daje klientom gwarancję sprawdzonych produktów drzewnych.

W dniu 3 marca 2013 roku w życie weszło rozporządzenie UE o handlu drewnem. Zgodnie z tym rozporządzeniem, które obowiązuje dla całej UE, pierwsza jednostka (importer) wprowadzająca do obrotu drewno i produkty drewniane ma obowiązek aby od tego momentu kontrolować legalność importowanego towaru z krajów spoza UE oraz ją odpowiednio udokumentować. Dzięki temu nielegalnie zdobyte drewno oraz wyprodukowane z niego towary nie będą dopuszczone do rynku wewnętrznego UE. 
Od wielu lat segment firmy dąży do tego, aby handlować jedynie drewnem i produktami drzewnymi ze znanych źródeł.

Z tego powodu już w 2004 roku Weltholz zdecydował się na certyfikację FSC-/COC oraz w roku 2006 na certyfikację PEFC-/COC. Certyfikaty te, w połączeniu z koncepcją Green Market, są znaczącym wkładem w społeczno-polityczny konsensus, aby handlować wyłącznie legalnymi oraz możliwie długofalowo produkowanymi produktami drzewnymi.

Aby bezbłędnie wprowadzić w życie te dodatkowe wymagania ustawy HolzSiG w odniesieniu do importerów drewna, od wielu lat Weltholz zajmuje się tą ważną kwestią. Dostawcy wiedzą, które wymagania są przed nimi stawiane, aby ich produkty drzewne cieszyły się wolnym dostępem do rynku europejskiego.

Aby wewnętrzne procesy spełniały wymogi stosowanego przez ustawodawcę (HolzSiG) systemu dotyczącego zachowania obowiązku staranności (Due Dilligence) oraz tym samym również wymagania międzynarodowe, Weltholz przystąpił do organizacji monitorującej GD-Holz. Tym samym dzięki ciągłej kontroli niezależnych osób trzecich można zagwarantować, że Weltholz działa stosownie do wymogów ustawowych.

W przypadku dalszych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje nasz specjalista ds. HolzSiG pan Eugen Dickerhoff pod adresem mailowym Eugen.Dickerhoff@Weltholz.de.

Aktualnosci